Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Na konferencji o profilaktyce cyberprzemocy...

28 listopada 2017 r. uczniowie klasy IV i VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, nauczyciele,  p. dyr. Krzysztof Ochmański  i pedagog p. Iwona Ochmańska  uczestniczyli w ciekawym spotkaniu Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – profilaktyka cyberprzemocy. Odbyło się ono w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie, a zorganizował je dla uczniów swojej gminy Burmistrz Grzegorz Nowosielski.

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji i komunikacji. Dostęp do niego mają zarówno dorośli, jak i uczniowie. Im większy dostęp nowoczesnych technologii tym większa skala zagrożeń, na które w szczególności narażone są dzieci. Konferencja miała na celu pokazać, jak takim zagrożeniom skutecznie zapobiegać. Specjaliści w tej dziedzinie z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z OEIiZK oraz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w ciekawy sposób przekazali uczniom informacje i ostrzeżenia przed internetową cyberprzemocą. Uczniowie dowiedzieli się, jak z nią walczyć, gdzie szukać pomocy, gdy z jej przejawami się spotkają. Mogą też dzwonić pod specjalny numer zaufania, podany im przez prowadzących.  Zajęcia z młodszą grupą prowadził ekspert ds. cyberprzestępczości, były policjant, z zawodu informatyk Piotr Deputowski. Potrafił uczniów zainteresować tematem, wciągnąć do dyskusji i spontaniczności wypowiedzi. Zaapelował do rodziców i nauczycieli, aby uważnie obserwowali, jakie treści oglądają dzieci w Internecie, z kim prowadzą konwersację, kontrolowali czas, jaki dzieci spędzają w sieci. Największym zagrożeniem jest uzależnienie od Internetu. Internet to okno na świat, na ten zły i ten dobry - mówił. To było niezwykle pożyteczne spotkanie i zawsze aktualne.

Galeria zdjęć