Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Mikołaj w naszej szkole

Mikołaj i w tym roku nie zapomniał o naszej szkole i 6 grudnia odwiedził naszych uczniów. Z workiem pełnym słodkości, w asyście Śnieżynek przemierzał szkolne korytarze. Sponsor czyli rada rodziców zadbała, żeby każde dziecko zostało obdarowane. W tym dniu przeważał  kolor czerwony, bo zwalniał on od odpowiedzi ustnych.

Niektórzy otrzymali dodatkowe upominki od Mikołaja. To był przyjemny i szczególny dzień, który uczniom bardzo się spodobał. Mikołaj wręczył też nagrody zwycięzcom konkursu przeprowadzonego z okazji 99.rocznicy niepodległości – „Dla mnie Polska to….”Otrzymali je: Julia Ochmańska z klasy II gimnazjum, Amos Zając z klasy V i Amelka Gąsiewska z klasy III szkoły podstawowej. Uczniowie w najciekawszych strojach narodowych otrzymali słodkie  upominki. Pieczę nad mikołajkową akcją sprawowała p. Iwona Ochmańska.