Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Odkrywali przeszłość swojej Małej Ojczyzny

Uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum wyruszyli 27 września 2018 roku na regionalną wycieczkę. Pod opieką pań: Teresy Przygody, Anny Suchty, Celiny Kulesza i Anety Godleś postanowili lepiej poznać przeszłość swojej małej Ojczyzny. Była Treblinka, Zuzela, Liw, Węgrów i Borzychy. Przekonali się, że nawet w najbliższej okolicy można zobaczyć wiele ciekawych miejsc, do których dotarli po raz pierwszy.

Pierwszy punkt wycieczki to Zuzela, miejsce urodzin Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Muzeum znajduje się w drewnianym budynku szkoły powszechnej, która istniała już w 1900 r. i do której uczęszczał Prymas Stefan Wyszyński. W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XX w.

O wojennych losach  ludności żydowskiej uzyskali wiele informacji podczas zwiedzania Obozu Zagłady w Treblince. Niemiecki nazistowski obóz  funkcjonował  od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku. Niemcy prowadzili w nim eksterminację ludności żydowskiej. Kierowali do niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, w tym z getta warszawskiego. Zginął tam między innymi Janusz Korczak.

Inną historię poznali na zamku  Liw. Zamek ten to jeden z najciekawszych zabytków pogranicza Mazowsza i Podlasia. XV-wieczny zamek książąt mazowieckich kryje się wśród sielankowych łąk i pól nad rzeką Liwiec. Obecnie jest jednym z największych muzeów broni w Polsce, a na wystawie podziwiać też można kolekcję portretów sarmackich z XVII-XVIII w. oraz obrazów i grafik o tematyce batalistycznej.

W  Węgrowie zwiedzili Bazylikę Mniejszą i  przejrzeli się w słynnym lustrze Twardowskiego. A w drodze powrotnej  ferma strusi, i nie tylko, w Borzychach. Na pewno na tej jakże różnorodnej wycieczce każdy znalazł coś dla siebie, a jego wiadomości zostały pogłębione.